landschap

Wateropgaven

Bij nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing en verharding ontstaat een snellere afvoer van de neerslag dan in een onverharde situatie. Deze versnelde afvoer kan benedenstrooms tot problemen leiden. Daarom zijn meestal maatregelen noodzakelijk om de neerslag tijdelijk te bergen. Bij wateropgaven gaat het om de compensatie van de neerslagberging.

De activiteiten van Van Lotringen Milieu Advies bij wateropgaven zijn de volgende.

Klik op het onderwerp voor extra informatie

wateropgaven2   wateropgaven1