landschap

Geohydrologie

René van Lotringen genoot een opleiding in geohydrologie aan de TU Delft. Hij heeft veel ervaring opgebouwd in modellering van grondwaterstroming en stoftransport (MicroFEM en Visual Modflow). Het ging hierbij meestal om omvangrijke grondwaterverontreinigingen met chloorwaterstoffen en aromaten.

Voorbeelden van geohydrologisch advies in relatie tot bodemverontreiniging en bouwwerkzaamheden volgen hieronder.

Klik op het onderwerp voor extra informatie

 verlaging