landschap

Specialist Bodem & Water

Van Lotringen Milieu Advies is het adviesbureau van René van Lotringen.
Het bureau adviseert op milieugebied, met name op het gebied van bodem en water.

Van Lotringen Milieu Advies is gespecialiseerd in advisering op de volgende terreinen.

In het bureau zijn twee kennisterreinen verenigd die nauw samenhangen: geohydrologie en bodemverontreiniging.

Deze unieke combinatie heeft een groot voordeel: bodemverontreiniging en grondwaterstroming
worden als vanzelfsprekend in hun onderlinge samenhang bij advisering betrokken.